top of page

למה טאטע?

פירוש המילה 'טאטע' ביידיש זה 'אבא'. רבי נחמן מזכיר לנו שאנחנו ילדים של ה' יתברך. הרבה שנים העמידה שלי מול ה' הייתה עמידה מפוחדת. עבד מול מלך. כשפגשתי ברבינו הבנתי שיש עוד צד והוא משמעותי ביותר במערכת יחסים הזאת שיש לי עם ה' יתברך והיא שאני הבן שלו והוא אבא שלי. כשילד צריך את אבא שלו הוא תמיד שם בשבילו. שגם כשיש איזה מתח או כעס-אבא זה אבא!

במשך השנים כשהפכתי בעצמי לאבא הבנתי לעומק את המשמעות של זה...בסוף כל יום אני נוהג להכנס לחדר של הילדים שלי ולהתבונן בהם ישנים, הלב מוצף אהבה...אני עובר ביניהם ונותן לכל אחד נשיקה. לא משנה מה עבר עלינו באותו יום. לא משנה כמה כעס, או ריחוק היה ביננו במהלך היום-בסוף היום הלב מלא אהבה ללא תנאי.

ככה גם ה' יתברך-אוהב אותנו אהבה פשוטה וזכה, ככה-כי אנחנו ילדים שלו.

טאטע זו זעקה מעומק הלב-אבא! תעזור לי אני צריך אותך! אני לא יכול בלעדיך!

ואבא? אבא תמיד שומע..רק צריך לקרוא לו.

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page