top of page

למה האש שלי?

'האש שלי תוקד עד ביאת המשיח' כך אמר רבי נחמן.

כשהוא בעצם מתכוון לומר שהתורה שלו תאיר ותסחף המונים ותהיה מקור האור והחום עד שתבוא הגאולה.

האש שלי בצורת הלהבה הפך להיות הסמל המסחרי של ברסלב או ליתר דיוק של הננחים, האנשים הקשורים לסבא ישראל דב אודסר, מגדולי חסידי ברסלב שהאמין שהעיקר זה תמימות ופשטות ושמחה.

הוספתי לאש שלי את היד שמדליקה מצית-מה שנותן לזה חיבור אלינו קטנים עם כל הקשיים שלנו, האתגרים שלנו והמרחק שלנו..

אבל תמיד תמיד הכוח בידיים שלנו להדליק את האש.

האש שלו!

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page