top of page

למה בירבנו?

'בירבנו' נוצר כשחברים טובים ואהובים התחילו לייצר בירה והחליטו לקרוא לה 'בירבנו' וביקשו ממני לסגנן להם לוגו-זה התוצר שיצא. שילוב בין כוס בירה מלאה קצף לכיפה ופאות שכל כך מסמלים את חסידי ברסלב.

לצערי הם הפסיקו לייצר את הבירה אבל הלוגו הזה העלה חיוך אצל כל כך הרבה אנשים אז הוא קיבל מקום של כבוד גם פה.

יש משהו בבירה שמסמל זרימה, בדיחות הדעת ושימחה-ממש כמו עבודת ה' אצל ריבנו!

אז לחיים!

זכות רבינו הקדוש תגן עלינו!

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page