top of page

למה מומינ נח'?

באופן כללי זה כיף לראות שגם גיבורי הילדות שלנו מתקרבים לצדיק:)

המומינים הם פיסת תמימות ילדותית-

עמק המומינים השלו, החגיגות שלהם עם גרילנדות הזוהרות והחביתיות שמומינאמא הכינה, המסעות וההרפתקאות שלהם מעבר להרים...

הכל מאוד תמים ומתוק ופשוט.

 

תמימות היא נדבך חשוב בתורה של רבי נחמן.

פשטות ותמימות.

אצל רבינו ה'חכמה' מייצגת את הציניות, השקר, הגאווה, החיצוניות.

ואילו התמימות היא כנות, אמת פשוטה, הסתפקות במועט, לשמוח במה שיש לי ואמונה.

 

סבתא שלי ז"ל היתה האדם הכי תמים שהכרתי. היא היתה עיוורת והפה שלה היה ממלמל תפילה כל הזמן.

כל פעם שאני טובל במקווה אני מבקש מה' "תעשה אותי איש פשוט ותמים".

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page