top of page

למה כיפה נ נח'?

הכיפה הלבנה עם הפונפון היא סימן היכר של החסידים של רבי נחמן. הברסלברים.

אני לא סגור אם באמת בזמן רבי נחמן הלכו עם כיפה מהסוג הזה אבל מה שבטוח זה שזה ממש הולם את הדמויות האלו-החסידים של רבי נחמן-חבר'ה מצ'וגעים כאלה, שמחים, שממש אבל ממש לא מענין אותם מה חושבים עליהם.אז אם אפשר כיפה עם פונפון למה לא?!

'נ נח' הוא קיצור של המשפט השלם: 'נ נח נחמ נחמן מאומן!'

שזה משפט שהיה כתוב על פתק שהסבא (רבי ישראל דב אודסר) מצא בדרך נס.

מאז הסבא והתורה שלו הפכו לתנועה ענקית בברסלב-חסידים שדבקים בפשטות ותמימות, מחוברים לסבא ישראל ושמים את עיקר העבודה שלהם בשימחה והפצות תורת רבי נחמן.

כשאני צריך ישועה אני ממלמל לי בשקט 'נ נח נחמ נחמן מאומן'

זה קושר אותי לצדיק האמת.

מה אני צריך יותר מזה?

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page