top of page

למה כיפה אשרינו?

הכיפה הלבנה עם הפונפון היא סימן היכר של החסידים של רבי נחמן. הברסלברים.

אני לא סגור אם באמת בזמן רבי נחמן הלכו עם כיפה מהסוג הזה אבל מה שבטוח זה שזה ממש הולם את הדמויות האלו-החסידים של רבי נחמן-חבר'ה מצ'וגעים כאלה, שמחים, שממש אבל ממש לא מענין אותם מה חושבים עליהם.אז אם אפשר כיפה עם פונפון למה לא?!

ו'אשרינו!' היא מילת מפתח של החסידים של רבי נחמן.

התנועה בנפש היא של הודיה! "אשרינו" שווה ל'יוהוו איזה כיף לנו! תודה!'

על מה הברסלברים שמחים כל כך? על הכל!

אשרינו שאנחנו יהודים!

אשרינו שזכינו לדעת מהצדיק רבי נחמן!

אשרינו שהיינו באומן!

אשרינו שזכינו לקום בבוקר!

אשרינו שזכינו להתפלל!

אשרינו שזכינו להתבודד!

אשרינו על הלאפה המפנקת הזאת...!

אשרינו ש....מוזמנים להשלים לבד:)

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page