top of page

למה כחיות הנוהמות ביער?

רבי נחמן אמר פעם לחסידים שלו: 'נכון אתם אנשים כשרים, אך לא לזאת הייתה כוונתי..רציתי שתהיו כחיות הנוהמות ביער לילות שלמים'

רבי נחמן בעצם אמר לחסידים שלו אני לא רוצה שתעשו את מה שצריך לעשות, את מה שנכון לעשות, אני לא רוצה שתהיו בסדר..אני רוצה חיים! אני רוצה שאגות! שתהיו כמו חיות הנוהמות ביער! אני רוצה שתטרפו את העולם! שהעבודה הרוחנית שלכם תהיה מלאה תשוקה ושמחה וחיוּת!

אל תעשו דברים מתוך הרגל, אל תתרגלו-תהיו חדשים, תחיו חיים מלאים!

אחת העצות החשובות ביותר של רבינו היתה 'התבודדות' שאדם ילך לבדו ליער או אפילו סתם בחדר שקט וידבר עם ה' במילים שלו, ישתף אותו בכל מה שעובר עליו... אם תצאו ליער ירושלים בלילות, או ליער ביריה ליד צפת, או אפילו בפרדסים ליד צומת גהה תוכלו לשמוע חסידי ברסלב שואגים בקול. כחיות הנוהמות ביער.

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page