top of page

למה אנ"ש?

אנ"ש זה ראשי תיבות של 'אנשי שלומנו'-הכוונה היא אנשים שהם חלק מהחבורה שלנו.

במשך השנים היו המון התנגדויות על רבינו ועל הדרך שלו בעבודת ה'. המתנגדים הגדולים היו נוקטים גם באלימות ממש כלפיי מי שהיו מזהים אותו כחסיד ברסלב. אנשי שלומנו מתפרש גם כאנשים שהם בצד שלנו, שאינם מתנגדים לרבי נחמן.

אנ"ש הפך להיות ביטוי רווח בברסלב.

אחת הצוואות החשובות שהשאיר לנו רבינו לפני שנפטר היא האימרה 'החזיקו עצמכם יחד!' ידוע בברסלב שאחד הכלים החשובים בעבודת ה' הוא השתייכות לחבורה, להיות דבוק באנשים נוספים שהלב שלהם עובד, לדבר עם חברים טובים דיבורים מעומק הלב...

ולמה 'סאות' פארק'? כי זה הכי לא קשור:)

18ba0e411b1586feb65e97d7deb45b5d.png
bottom of page